Tjänster - det här kan vi erbjuda

Ulla Fogelström Trädgårdsdesign erbjuder en rad tjänster inom området trädgård där stommen i vår verksamhet är design, plantering och skötsel. Önskar du hjälp med markarbete av olika slag, som till exempel stenläggning kan vi rekommendera ett antal markfirmor som vi tycker gör ett kvalitativt arbete och som vid ett flertal tillfällen anlagt trädgårdar efter våra ritningar med goda resultat och nöjda kunder. För närvarande är det stor efterfrågan på markarbete och i regel långa kötider.

Är det något du vill få hjälp med som inte finns med nedan, tveka inte att höra av dig ändå!

Plantering vid stengång

Designuppdrag för företag

Många företag satsar mycket pengar på att skapa en inomhusmiljö som är både trivsam och representativ. Ett designuppdrag för ett företag syftar i första hand till att skapa ett positivt första möte med företaget genom en representativ utemiljö. Samtidigt medverkar det naturligtvis till en attraktiv arbetsmiljö genom att medarbetarna möts av en inspirerande miljö som man känner stolthet att vara en del av.

Vid sidan av trädgårdsdesign har vi också arbetat mycket med kommunikation och varumärkesutveckling. Vi kan därför erbjuda en så kallad Corporate Garden Design där man går ytterligare ett steg, genom att låta företagets verksamhet och vision speglas i den yttre miljön.

Design av ny entré för ett företag

Designuppdrag för bostadsrättsförening

Ett uppdrag för en bostadsrättsförening eller annan typ av bostadsområde skiljer sig från en privat trädgård. Här handlar det i större utsträckning om ett praktiskt gestaltande; ur skötselperspektiv och tillgänglighetsperspektiv men också förmågan att skapa en grön miljö som passar många olika behov och viljor. Här krävs också en annan typ av byggstenar än i en privat trädgård i form av växter, möbler, ekonomibyggnader, etc.

Arbetet kan börja i flera olika ändor; med en enkät till föreningen medlemmar, genom att träffa utsedda representanter eller på något annat sätt som passar just er.

Slutmålet är oftast ett fullödigt material att gå till upphandling med och att få till en effektiv och kvalitativ skötsel.

Design av gårdsmiljö åt en bostadsrättsförening

Designuppdrag för privatperson

Ett privat designuppdrag kan handla om allt från en balkong, en mindre del av trädgården till en hel trädgård. Ingen miljö är den andra lik och för oss är det viktigt att se till helheten; vilken arkitektur omgärdar den gröna miljön, hur ser växtförutsättningarna ut, och inte minst vilka är kundens behov. Vi utför varje uppdrag anpassat till varje enskild kund.

Vi börjar alltid processen med ett besök där vi tittar på platsen och för en dialog kring behov och önskemål och hur vi ska åstadkomma det på bästa sätt. Efter det är det vanligt att vi skickar en offert på arbetet där vi specificerar vad som ingår. Ett designuppdrag resulterar alltid i en skalenlig illustrationsplan som kompletteras med ett beskrivningar och bilder på karaktär, växtval och detaljer. Utöver det kan man komma överens om fler detaljerade planer, illustrationer och andra typer av dokumentation.

Priset för ett designuppdrag styrs till största delen av detaljnivån i förslaget, storleken på trädgården och när på året som arbetet kan utföras. På våren är efterfrågan stor på våra tjänster medan det på vintern kan vara lägre. Trädgårdsdesign berättigar inte till ROT- eller RUT-avdrag.

Design av villaträdgård

Rådgivning

Rådgivning sker på den plats rådgivningen avser vilket oftast är en privatträdgård. Innan vi kommer så är det en fördel om du ha tänkt igenom de områden som du vill ställa frågor kring. Är det något mycket specifikt som du undrar över får du gärna mejla över det i förväg.

Rådgivning passar bäst då man har funderingar över växtligheten: det kan handla om identifiering av befintliga växter, växtsammansättningar, placering, skötsel, etc. Däremot passar det mindre bra om det är struktur och form som man har frågor kring. Då krävs nästan alltid en skiss av något slag, och då övergår uppdraget till att vara ett designuppdrag, vilket aldrig utförs på plats.

Kostnaden styrs av den tid man bokar. Priset för rådgivning är 800 kr/timme.

Växt som identifierats och beskrivits

Skötsel

En vacker trädgård behöver regelbunden tillsyn för att upprätthålla sin standard. Likaså ger en misskött offentlig miljö intryck av förfall och uppmuntrar till skadegörelse. Ett skötseluppdrag kan likaväl handla om kontinuerlig skötsel av en grön miljö som en tillfällig insats, kanske höst- eller vårstädning. Vi erbjuder ogräsrensning, kantskärning, trimning, formklippning av häckar och buskar, m.m. Vi sköter er gröna miljö med professionalitet och omtanke. Vi har många kunder där vi regelbundet sköter deras trädgårdar och har därför möjlighet att lämna referenser om så önskas.

Vi debiterar 650kr/timme för enstaka skötselinsatser och kontrakt lämnar vi offert på. För privatpersoner ingår trädgårdsskötsel i avdraget för hushållsnära tjänster med 50 procent av kostnaden. Det vill säga att 325kr/timme dras av direkt på fakturan.

Skötseluppdrag

Beskärningsarbeten

Olika växter ska beskäras vid olika tidpunkter på året. Oftast bestäms det av växtens blomningstid och eventuell fruktsättning. Traditionellt har man beskurit äpple och päron på vårvintern. Nu vet man att det fungerar minst lika bra att beskära dessa under sensommar och hösten. Plommon och körsbär däremot ska beskäras juli-september/oktober och är över huvud taget betydligt känsligare för beskärning. Hör av dig om du har en växt som behöver beskäras eller formklippas så vet vi när det är lämpligt att göra det. Vi debiterar 650kr/timme och det är trädets storlek, volym och hur det blivit beskuret tidigare som styr hur många timmar det tar. För privatpersoner ingår trädbeskärning i avdraget för hushållsnära tjänster med 50 procent av kostnaden. Det vill säga att 325kr/timme dras av direkt på fakturan.

Spaljépersika

Resersättning

Resor till och från platsen där arbetet utförs är inkluderat i priset såtillvida att arbetstiden startar när vi lämnar Örebro (centrum) och avslutas när vi är tillbaka. Samtliga angivna priser ovan är inklusive moms.